https://memu.no/wp-content/uploads/2017/11/telefon.png

Nye meldinger mens du venter.

 

Det nye telefonisystemet som ble lansert i april 2017, ga NAV bedre mulighet til å legge inn meldinger til brukere som venter i telefonen. Dette kan være påminnelse om frister, åpningstider eller annen viktig informasjon for brukerne.

Meldingene endres hovedsakelig hver uke, eller oftere ved behov. De nye meldingene er mer målrettede og tidsaktuelle, og brukerne har gitt gode tilbakemeldinger.


FacebookTwitterLinkedInEmail