Norge trenger flere med yrkesfaglig utdanning. Derfor har NAV, fylkeskommunen og partene i arbeidslivet i Viken signert en samarbeidsavtale. Målet er å skaffe flere og bedre læreplasser. 

23. november møttes NAV Øst-Viken, NAV Vest-Viken, Viken fylkeskommune og NHO, KS og LO i Viken til et digitalt møte for å signere den nye Viken-kontrakten. Avtalen innebærer at partene blant annet forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å sikre og skaffe flere lærebedrifter.

Direktør i NAV Øst-Viken Steinar Hansen, tror Viken-kontrakten vil gjøre at flere ungdommer får gjennomført yrkesfaglig utdanning.

– Samarbeidsavtalen vil bidra til å møte unge menneskers ønsker, håp og drømmer om en karriere innen yrkesfag. Veilederne i NAV gjør allerede en flott jobb i å få ungdom ut i lære, og med Viken-kontrakten kan vi øke innsatsen og støtte og motiverer lærlinger gjennom hele utdanningen, sier Hansen.

Også Inger Anne Speilberg, direktør i Vest-Viken, vektlegger betydningen av et bredt samarbeid.

– Vi er svært glade for å være en del av den viktige Viken-kontrakten. Vi trenger dette samarbeidet for å få flere mennesker i arbeid, sier Speilberg.

Skal spre kunnskap om lærlingordningen

Avtalepartene skal også spre kunnskap om hvor viktig og verdifullt det er med fagopplæring, og om muligheten til å ta fagbrev eller videreutdanning mens man er i jobb.

– NAVs kompetanse om arbeidsmarkedet er stor, og vi kan blant annet bidra med viktige innspill til fylkeskommunen om hvor behovet for læreplasser er størst, sier Hansen.

Tekst: Kine Heide Larsen

27.11.20