NAV lyser ut inntil 5 millioner kroner i støtte til prosjekter som belyser problemstillinger innenfor arbeid og helse. Søknadsfrist er 15. februar 2018. Les mer på nav.no

NAV lyser ut inntil 5 millioner kroner i støtte til prosjekter som belyser problemstillinger innenfor arbeid og helse. Søknadsfrist er 15. februar 2018. Les mer om utlysning av forskningsmidler på nav.no


FacebookTwitterLinkedInEmail