Pensjonert «IT-dinosaur»

Det sentrale folketrygdsystemet (DSF) har vært i bruk helt siden folketrygden ble innført i 1967 og inneholder datagrunnlaget om personer med alders- og uførepensjon før pensjonsreformen i 2011.

2. januar ble DSF erstattet med en ny programvare, Presys, etter over 51 års tjeneste. Dermed sparer NAV oppimot én million kroner i årlige lisensutgifter.

Dataene er fortsatt i bruk

Nykomlingen Presys er én av applikasjonene på pensjonsområdet og har fått navnet etter NAVs prisbelønte saksbehandlingssystem for pensjon, Pesys, som ble lansert i 2011. Men selv om nye tilfeller av alderspensjon og uføretrygd har blitt behandlet direkte i Pesys siden 2009, var persondataene i DSF fortsatt i bruk. Derfor kunne ikke programvaren fjernes uten å bli erstattet av en ny.

– DSF har riktignok vært oppdatert to ganger på alle disse årene, men selve kodingen og dataspråket var for lengst gått ut på dato, sier Teamleder i NAV IT Pesys, Jan Petter Nilsen.

Hyret inn pensjonist

IT-utviklerne David Steinsland og Lars Erik Dahl er to av et team på fem som fikk i oppgave å lage Presys. Ettersom tegnsettet og måten dataene var lagret på i DSF ikke er noe dagens IT-utviklere lærer, bestemte NAV IT seg for å hyre inn pensjonisten Trude Sponberg. Hun jobbet i EDB-avdelingen i Rikstrygdeverket på åttitallet og var med på å programmere databasen.

FØLGER MED: På skjermen bak IT-utviklerne David Steinsland (tv) og Lars Erik Dahl kan de følge med på aktiviteten i den nye IT-applikasjonen Presys.

– Det er vi glad for at vi gjorde, sier Steinsland. – Trude hjalp oss med å «pakke opp» dataene og forklarte betydningene av dem.

– DSF-dataene lever derfor videre, men måten de fremstilles på, er ny, sier Dahl.

400 applikasjoner

DSF inngikk som ett av mange elementer i saksbehandlingssystemet Infotrygd, som ble tatt i bruk i trygdeetaten i 1978 og som fortsatt er i bruk.

– I NAV har vi 400 dataapplikasjoner som i mange tilfeller er gjensidig avhengig av hverandre, sier Nilsen. – Det er derfor ikke bare å skru av et saksbehandlingssystem, vi må steg for steg få på plass nye løsninger.

I løpet av noen år planlegger NAV IT å modernisere alle NAVs gamle fagsystemer. Da vil også Infotrygd høre forhistorien til.