NAV Økonomi pensjon i Harstad vann IA-prisen for Sør-Troms 2018. Det er tredje gongen dei er nominerte.

Grunngjevinga for prisen er blant anna eininga sitt kontinuerlege og systematiske arbeide med å engasjere og motivere dei tilsette til å skape ein førebyggjande og inkluderande kultur.

I tillegg får NAV Økonomi pensjon skryt for at dei:

  • har forankra HMS og IA-arbeidet er godt i samarbeidet mellom partane
  • gjennomfører både fysiske og sosiale aktivitetar for å førebyggje sjukefråvær
  • har stabilt lågt sjukefråvær
  • har tidleg og tett oppfølging av sjukmelde, òg av dei som har gått ut sjukepengeperioden
  • har lukkas med å inkludera arbeidstakarar med langvarige helseplager
  • framstår som eit IA-fyrtårn

Gruppebilde av de ansatte ved NAV Økonomi pensjon Harstad
GLADE: Det er ein glad gjeng som har motteke IA-prisen for Sør-Troms 2018. Foto: Gunnar Sørensen

Les meir om arbeidsmiljøet til NAV Økonomi pensjon: Disse NAV-ansatte har så godt arbeidsmiljø at de forskes på