Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Om MEMU

MEMU er NAVs internmagasin og har som overordnet mål å bidra til at NAV får flere i arbeid og aktivitet ved å gi medarbeiderne i NAV faglig påfyll, innsikt og inspirasjon. I en organisasjon med omkring 13.000 statlige og 5.000 kommunalt ansatte er MEMU også med på å bygge felles identitet.

Bakgrunnen for valget av navnet «MEMU – mennesker og muligheter» er NAVs visjon, «Vi gir mennesker muligheter».

Også NAVs grunnleggende verdier skal gjenspeiles i innholdet. MEMU skal være:
• tydelig, det vil si kritisk, åpent og troverdig.
• til stede, som betyr at ansatte i hele landet og på alle fagområder skal finne stoff som angår dem.
• løsningsdyktig, ved å ta opp faglige problemstillinger, dele erfaringer og løfte fram gode eksempler.

Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Innholdet skrives i all hovedsak av Kommunikasjonsavdelingens ansatte, innimellom med bidrag fra kommunikasjonsrådgivere i fylkene og andre ansatte.

MEMU utkom første gang høsten 2006, bare noen måneder etter etableringen av NAV. I over ti år har bladet blitt distribuert til alle ansatte i NAV, i tillegg til enkelte forskere, politikere og andre interesserte.

I 2018 ble bladet digitalt med nettadressen memu.no, slik at enda flere får tilgang til stoffet.

  • FacebookTwitterLinkedInEmail