Alexander Read fra tv-serien «Mina og meg» er i pappapermisjon nå, men strever med å legge voksenlivet fra seg og fokusere fullt ut på datteren. Han mener at verdien av fedrekvoten ikke kan måles, og at tiden vi setter av er det viktigste vi gjør. Sosiolog Frøydis Bakken forsker på foreldrepenger og hvor fornøyde kvinner og menn er med lengden på permisjonen.

Hva er verdien av at begge foreldre er hjemme med et barn? Og hvorfor tar flertallet av fedrene bare kvoten de blir tildelt?

Vi feirer fedrekvoten 30 år!