Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Video

Om utenforskap i Norge og Norden

Både Norge og Norden trenger mer arbeidskraft i årene som kommer. I midten av november holdt statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, et innlegg om dette på en konferanse i regi av Nordisk ministerråd og Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. november 2022.

Video

1000 år på 12 minutter

Fra vikingtiden til dagens NAV. Hør statistikksjef Ulf Andersen i NAV fortelle hvordan Norge utviklet verdens beste velferdsstat.

Video

Ubalansen i arbeidsmarkedet bør gi muligheter for inkludering

Det er for tiden stor ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den arbeidssøkerne tilbyr. Samtidig står nesten 700 000 personer i arbeidsfør alder på utsiden av arbeidslivet. Statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, reflekterer over hvor store utslag det gir hvis flere blir inkludert i arbeidslivet.

Video

120 000 unge voksne står utenfor arbeidslivet

Nesten 700 000 personer mellom 20 og 66 år står til enhver tid utenfor arbeidslivet her i landet. 120 000 av dem er i tjueårene. Se og hør statistikksjefen i NAV fortelle om årsaker og mulige løsninger - og hvor mye det betyr både for samfunnet og den enkelte at flere kommer i arbeid.