1000 år på 12 minutter

Fra vikingtiden til dagens NAV. Hør statistikksjef Ulf Andersen i NAV fortelle hvordan Norge utviklet verdens beste velferdsstat.


FacebookTwitterLinkedInEmail