Slik løser NAV IT-floken

Se hvordan IT-utviklingen i NAV har beveget seg fra tungrodde og kostbare IT-systemer til smidige løsninger.


FacebookTwitterLinkedInEmail